fillimi макeдонски english kontakt  
 Fondacioni "e-Maqedonia"
 


Projektet


Projekti “Thuaj diçka”

Më 24 dhjetor filloi gara për blogim "Thuaj diçka" për të gjitha shkollat e mesme në Maqedoni. “Thuaj diçka” është projekt partner i Fondacioni “e-Maqedonia” dhe Shoqatës për edukim, komunikim dhe konsultim “OHO” dhe ka për qëllim t’i nxis të rinjtë në Maqedoni t’i përdorin teknologjitë e reja informatike në mënyrë praktike dhe të shprehen në mënyrë kreative përmes muzikës, videove, fotografive apo shkrimit.

Më shumë informacione...

Projekti “е-Klasa”

Projekti “е-Klasa” ka për qëllim t’u mundësojë qytetarëve të rrezikuar social që falas të vijnë deri te njohuritë e punës me kompjuterë. Trajnimet janë në vijim dhe realizohen përmes tri qendrave në Maqedoni, në të cilat për qytetarët që janë raste sociale zhvillohet mësim përmes së cilit do të mësojnë Word, Excel, postë elektronike dhe internet.

Më shumë informacione...

Projekti “е-Bonton”

Fondacioni “e-Maqedonia” filloi me realizimin e projektit “e-Bonton”, me qëllim të krijimit të rregullave për sjellje të mire në e-komunikim dhe ngritjen e vetëdijes publike për mënyrën me të cilën njerëzit komunikojnë përmes rrjeteve sociale.

Më shumë informacione...
Projektet 2005
Më shumë informacione...
Projektet 2006
Më shumë informacione...
 


 
 

 
© Makedonski Telekom