fillimi макeдонски english kontakt  
 Fondacioni "e-Maqedonia"
 


Për Fondacionin

Fondacioni “e-Maqedoni” Shkup (Fondacioni) është themeluar në vitin 2004 në pajtim me vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekom SHA – Shkup si Themelues, ndërsa për nder të zbatimit të idesë së ish Presidentit të Republikës së Maqedonisë, z. Boris Trajkovski, për përhapjen dhe mbështetjen e përfitimeve të shoqërisë informatike dhe avancimin e dijes.

Vizioni

Shoqëri digjitale inkluzive ku secili:

  • mund ta hetojë potencialin dhe përfitimet e teknologjive të reja,
  • mundet lirshëm të qaset dhe të ndajë informacione dhe shërbime dhe
  • mund të marrë pjesë në mënyrë më efektive në bashkësi.

Misioni

  • Sigurimi i investimeve financiare për nisma të ndryshme të cilat mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemit me ndarjen digjitale dhe
  • Vlerësimi dhe formulimi i strategjive për promovimin e shfrytëzimit dhe përfitimeve nga TIK.


 
 

 
© Makedonski Telekom