fillimi макeдонски english kontakt  
 Fondacioni "e-Maqedonia"
 


Кontakt

Fondacioni “e-Maqedoni” Shkup
Makedonski Telekom SHA – Shkup

"Kej 13 Noemvri" 6, 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë
tel:    +389 2 3242 568
faksi: +389 2 3224 718

email: kontakt@e-makedonija.org.mk


 
 

 
© Makedonski Telekom