почеток english shqip контакт  
Фондација "е-Македонија"
 


За фондацијата


Фондацијата “е-Македонија” Скопје (Фондацијата) е основана во 2004 година согласно одлуката на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје како Основач, а во чест на имплементација на идејата на починатиот Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на придобивките од информатичко општество и унапредување на знаењето.

Визија

Инклузивно дигитално општество каде што секој:

  • може да го истражува потенцијалот и придобивките на новите технологии,
  • може слободно да пристапи и да споделува информации и услуги и
  • може да учествува поефективно во заедницата.

Мисија

  • Обезбедување на финансиски инвестиции за разни инцијативи кои можат да помогнат во решавањето на проблемот со дигиталната поделба и
  • Оценување и формулирање на стратегии за промовирање на користењето и придобивките од ИКТ.


 
 

 
правна напомена

© Македонски Телеком